Lessen

Onze professionele muziekopleiding is landelijk erkend. De lestijden worden in overleg met de docent, de coördinator opleiding en de leerling vastgesteld. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met eventuele andere activiteiten van de leerling.

 

De docent zoekt ‘lesmateriaal op maat’. Het is de taak van de leerling dit materiaal zelf aan te schaffen. Je kunt heel veel van elkaar lenen. De leerling heeft recht op 38 privélessen van 20 minuten per jaar. In overleg zijn ook andere lesduren en frequentie mogelijk, bijvoorbeeld om de twee weken een les van 30 minuten. Ook duolessen zijn mogelijk. Het lesjaar loopt gelijk aan het schooljaar (augustus tot en met juli). In de schoolvakanties wordt er geen les gegeven. Bij ziekte van de docent haalt hij deze les zo mogelijk in, uiteraard in overleg met de leerling. Een leerling dient zich, bij verhindering, rechtstreeks af te melden bij de docent. Restitutie van de lesbijdrage is er alleen bij ziekte van de docent (als inhalen niet mogelijk is) en bij langere ziekte van een leerling.

 

Voor gevorderde muzikanten die zichzelf met een paar lessen willen bijspijkeren zijn er strippenkaarten van tenminste drie lessen beschikbaar.

 

Alle lessen worden in principe in Het Klavier gegeven. De slagwerklessen zijn in de Demos-studio in de Dr. Kuyperstraat 3. 

 

Een docent zal altijd helpen wanneer de leerling ondersteuning vraagt bij het instuderen van orkeststukken. Ook verleent de docent medewerking bij de jaarlijkse voorspeelmiddag.

 

Theorielessen

De theorielessen worden voor blaasinstrument- en slagwerkleerlingen in samenwerking met Muziekopleiding Loon op Zand verzorgd om daarmee de kosten zo laag mogelijk te kunnen houden. De slagwerkleerlingen krijgen indien nodig aan het einde van de cursus nog een extra slagwerkspecifieke les. Ook het examen zal gelijk zijn, met wel een aanvulling voor de slagwerkers met specifieke slagwerkvragen.

 

Van de leerlingen wordt verwacht dat zij de lessen bijwonen en dat ze thuis oefenen. Voor de lessen wordt een bijdrage per leerling gevraagd voor de kosten van huur leslokaal en docent. Verder moet de leerling een theorieboek aanschaffen. De leerlingen worden door hun docent aangemeld. De theorielessen worden in principe gegeven in de periode maart tot en met oktober in Het Klavier te Kaatsheuvel of De Wetering in Loon op Zand.