Doorstromen

Het Aspiranten Orkest is om de beginnende leerlingen te leren samenspelen, het muzikaal gehoor te ontwikkelen en verenigingsgevoel te kweken. Het niveau waarop kan worden ingestroomd ligt ongeveer tussen zes maanden tot één jaar les. In het Aspiranten Orkest wordt de jonge muzikant voorbereid op de overstap naar het Midden Orkest.

 

Instromen vanuit het Aspiranten Orkest naar het Midden Orkest gebeurt in overleg met docent, dirigent en ouders. Meestal kan men na drie jaar voor het A-diploma op. Gemiddeld na een jaar of twee lessen en spelen in het Midden Orkest is de muzikant ver genoeg om het B-diploma te kunnen halen en door te stromen naar het Groot Harmonie Orkest.

 

Muzikanten die minimaal de muzikale vaardigheden op B-niveau beheersen mogen in het Groot Harmonie Orkest aanschuiven. Nieuwkomers en doorstromers spelen eerst voor om hun plaats in het groot orkest te bepalen.

 

Om in de Slagwerk-/Percussiegroep te kunnen beginnen is enige kennis van ritme en notenschrift is nodig. Vooral enthousiasme en inzet is hierbij belangrijk. Het nemen van lessen is daarom onontbeerlijk. De harmonie beschikt over een volledig instrumentarium. De opleiding is erop gericht om de veelheid aan slagwerkinstrumenten te kunnen beheersen.

 

Een beginnend slagwerker kan over het algemeen tussen een half jaar en een jaar les instromen in de Slagwerk-/Percussiegroep. Spelen in het Midden Orkest wordt gestimuleerd en gebeurt in samenspraak tussen docent en dirigent van het Midden Orkest. Doorstromen naar het Groot Harmonie Orkest vereist het B-diploma gestemd en ongestemd.