Voor sommige items wordt u automatisch doorverwezen naar Harmonie Kaatsheuvel

Theorielessen

Theorielessen

Lees hieronder alles over onze theorielessen.

Gezamelijk

De theorielessen worden voor blaasinstrument- en slagwerkleerlingen gezamenlijk gegeven. De slagwerkleerlingen krijgen indien nodig aan het einde van de cursus nog een slagwerk-specifieke extra les. Ook het examen zal gelijk zijn, met wel een aanvulling voor de slagwerkers met specifieke slagwerkvragen.

Verantwoordelijkheid

Van de leerlingen zal ook iets verwacht worden namelijk dat zij de lessen bijwonen voor het examen en dat ze hun opdrachten thuis maken.

Kosten

Voor de lessen wordt een bijdrage per leerling gevraagd (kosten, huur leslokaal en docent). Verder moet de leerling een theorieboek aanschaffen.

Aanmelden

De leerlingen worden door hun docent aangemeld voor de theorielessen.  Zij geven de persoonlijke gegevens van de leerlingen door aan docent van de theorielessen die vervolgens contact opneemt met de leerling om af te spreken wanneer de lessen beginnen, tijdstip en locatie.

Tijd en Locatie

De theorielessen zullen gegeven worden in de periode maart tot en met oktober in Het Klavier te Kaatsheuvel of Wetering Loon op Zand.

In samenwerking met

In samenwerking met Muziekopleiding Loon op Zand worden de theorielessen verzorgd, zo kunnen we de kosten zo laag mogelijk houden. Alle leerlingbesprekingen,rapporten en afgelegde examens worden gearchiveerd t.b.v. het leerlingvolgsysteem.